Kontaktinformasjon

Kontakt styret:

 

tittel navn telefon
leder Irene Aune Jakobsen 402 39 561
nestleder Geir Aune 906 02 537
sekretær Marit Hepsø 950 55 988
styremedlem Geir Eide 909 69 717
kasserer Eli Lothe 993 13 848

eller bruk epost: post@strandmarina.no