Kontaktinformasjon

Kontakt styret:

ungdomsrepresentantSander Høvik

tittel navn telefon
leder Irene Aune Jakobsen 402 39 561
nestleder Geir Aune 902 02 537
sekretær Marit Hepsø 950 55 988
styremedlem    
kasserer Eli Lothe 993 13 848

eller bruk epost: post@strandmarina.no